Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, joka edistää aivoverenkiertohäiriön sairastaneen ja hänen läheisensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti uudessa elämäntilanteessa.

Sopetutumisvalmennuskurssilla saat tietoa aivoverenkiertohäiriöistä, niiden hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvapalveluista muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssilla tapaat myös muita aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja heidän läheisiään ja sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia heidän kanssaaa ja saada heiltä vertaistukea.

Sopeutumisvalmennus on ammattilasten ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen on tärkeä voimavara. Kursseilla asiantuntijoina toimivat mm. neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Hoitohenkilökunta on kurssilaisten käytettävissä koko kurssin ajan.

Lisätietoa vuoden 2019 Sopeutumisvalmennuskursseista, kurssille hakemisesta sekä kurssien rahoituksesta saat Aivoliiton sivuilta.

Kommunikaatiokurssi

Kurssit on suunnattu niille aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille, joille on jäänyt sairastamisen jälkeen keskivaikea tai vaikea afasia ja heidän kommunikointinsa on vaikeutunut. Kurssit toteutetaan Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Kurssille valitaan 8 osallistujaa läheisineen. Kursseille haetaan muista kursseista poiketen kelan lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), joka palautetaan Kelan toimistoon, liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus kurssille.

Kurssin kesto: 5 vrk + 5 vrk + 5 vrk

 • 70322 Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 8.–12.4. 2019 + 10.6–14.6.2019 + 21.–25.10.2019 KELA
 • 70323 Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 8.–12.4.2019 + 19.–23.8.2019 + 25.11–29.11.2019 KELA

Työikäisten Laatu elämään -kurssi

Kurssit on suunnattu AVH:n sairastaneille, jotka eivät tarvitse avustusta päivittäisissä toiminnoissa. Kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa. Kurssille valitaan 10 omatoimista asiakasta. Ei omaispaikkoja. Laatua elämään -kurssilla keskitytään elämänlaadun kohentamiseen. Tarkoituksena on auttaa löytämään ja käyttämään erilaisia itsehoidollisia keinoja, joilla voi vaikuttaa myönteisellä tavalla omaan elämänlaatuun.

Kurssin kesto: 6 vrk

 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 11.–15.2.2019 + 13.–15.5.2019 STEA Hakuaika päättyy: 14.12.2018
 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 3.–7.6.2019 + 2.–4.9.2019 STEA Hakuaika päättyy: 5.4.2019
 • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 9.–13.9.2019 + 2.12 + 4.12.2019 STEA Hakuaika päättyy: 5.7.2019

Työikäiset läheisineen

Kurssit on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sairastaneille läheisineen. Kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa ja Kruunupuistossa Punkaharjulla. Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen.

Kurssi kestää 6 vrk.

 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 18.–23.3.2019 STEA Hakuaika päättyy: 18.1.2019
 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 6.–11.5.2019 STEA Hakuaika päättyy: 8.3.2019
 • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 07.–12.10.2019 STEA Hakuaika päättyy: 9.8.2019

Yli 65-vuotiaat läheisineen

Kurssit on suunnattu alle kolme vuotta sitten AVH:n sairastaneille läheisineen. Kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa, Kruunupuistossa Punkaharjulla ja Verve Kuntotalossa Oulussa. Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen.

Kurssi kestää 6 vrk.

 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 21. –26.1.2019 STEA Hakuaika päättyy: 16.11.2018
 • Kruunupuisto, Punkaharjun kuntoutuskeskus 25–30.3.2019 STEA Hakuaika päättyy: 25.1.2019
 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 20.–25.5.2019 STEA Hakuaika päättyy: 22.3.2019
 • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 26.–31.8.2019 STEA Hakuaika päättyy: 20.6.2019
 • Kruunupuisto, Punkaharjun kuntoutuskeskus 23.9.–28.9.2019 STEA Hakuaika päättyy: 26.7.2019
 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 11.–16.11.2019 STEA Hakuaika päättyy: 13.9.2019
 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 09.–14.12.2019 STEA Hakuaika päättyy: 11.10.2019

Yli 65-vuotiaat ilman läheistä

Kurssi on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sairastaneille. Kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa. Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa.

 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 4.–9.11.2019 STEA Hakuaika päättyy: 6.9.2019

Perhekurssi

Molemmille kursseille valitaan 6 lapsiperhettä, joissa vanhemmalla on ollut aivoverenkiertohäiriö. Kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa.

Kurssi kestää 6 vrk.

 • Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku 24.–28.6.2019 STEA Hakuaika päättyy: 26.4.2019
 • Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 1.–5.7.2019 STEA Hakuaika päättyy: 3.5.2019

Lisätietoa vuoden 2019 Sopeutumisvalmennuskursseista, kurssille hakemisesta sekä kurssien rahoituksesta saat Aivoliiton sivuilta.