Yhdistys

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Pirkanmaan AVH- yhdistyksen toimintaan!

 

Pirkanmaan AVH- yhdistys ry on perustettu vuonna 1979 ja jäseniä sillä on yli 700.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneiden ja heidän läheistensä kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä.

Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuminen, virkistäytyminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Tarjoamme jäsenillemme monipuolista, osallistavaa ja innostavaa toimintaa sekä vertaistukea. Toimintaamme kuuluvat erilaiset kerhot, liikuntaryhmät (kuten boccia ja AVH- liikuntaryhmä), retket, juhlat, konsertti- ja teatterikäynnit sekä erilaiset jäsen- ja yleisötapahtumat. Teemme myös sairaalavierailuja. Yhdistyksen edustajat vierailevat oppilaitoksissa (kokemuskoulutus), yhdistyksissä ja ammattihenkilöille suunnatuissa tilaisuuksissa Tampereella ja ympäristökunnissa.

Toimimme yhteistyössä paikallisten päättäjien, kaupungin eri organisaatioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön, eri terveydenhoidon yksiköiden, eri oppilaitosten sekä eri potilasyhdistysten- ja järjestöjen kanssa.