Pirkanmaan AVH-yhdistys ry on perustettu vuonna 1979 ja jäseniä sillä on on yli 800.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneiden ja heidän läheistensä kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluvat tiedottaminen sekä vertaistuen ja virkistystoiminnan tarjoaminen jäsenistölle.

Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpysyminen/kohentuminen, virkistäytyminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yhdistys tarjoaa monipuolista kuntoutumista tukevaa virkistystoimintaa jäsenilleen. Virkistystoimintaan kuuluvat mm. erilaiset harrastuskerhot, yhdistyksen järjestämät retket (kulttuuri- ja luontoretket) sekä Sompalan virkistysleiri. Virkistys-ja harrastustoiminnan tarkoituksena on rohkaista sairastunutta ja hänen läheisiään lähtemään kodin ulkopuolelle harjoittamaan taitojaan, oppimaan uusia taitoja ja tapaamaan toisia ihmisiä. Virkistys- ja harrastustoimintaa toteutetaan useiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii 7 maakunnallista aluekerhoa: Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat ja Ylöjärvi. Aluekerhot toimivat itsenäisesti alueellaan ja tekevät yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Yhdistyksen vertaistukitoiminnan painopistealueita ovat sairaalavierailut, henkilökohtaiset kontaktit vertaistukihenkilöiden kanssa (vertaistukihenkilötoiminta) sekä keskusteluryhmät (vertaisryhmät).

Toimimme yhteistyössä paikallisten päättäjien, kaupungin, eri organisaatioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, terveydenhuollon yksiköiden, oppilaitosten sekä eri potilasyhdistysten- ja järjestöjen kanssa.