Vertaistuki

Sairastuminen muuttaa sekä sairastuneen, että hänen läheistensä elämää. Et ole yksin!

Kokemusten ja ajatusten vaihto muiden sairastuneiden kanssa lisää hyväksytyksi tulemisen tunnetta ja auttaa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Ryhmästä voit löytää myös henkilökohtaista kahdenkeskistä vertaistukea.

Myös omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan, käsitellä erilaisia läheisen sairauteen ja omaisen omaan jaksamiseen liittyviä kokemuksia ja tunteita.


Vertaistukiasiat

Päivi Mäklin
paivi.maklin[at]gmail.com


Omaisten vertaistuki
Irmeli Tuovinen
p. 040 728 9243
irmeli.tuovinen[at]hotmail.com